Vạn kiếp lai sinh, vạn kiếp chờ……

Uncategorized

Những câu nói siêu ưa thích~~

ai nha, lưu giữ lại mấy câu ta thích nha~

“Sợi chỉ đỏ một khi đã buộc….

Cả ngàn đời chú định không buông…”

“Vạn kiếp lai sinh-vạn kiếp chờ…”

“Hắn muốn độ nàng thành tiên, lại bị nàng độ thành người…..”

Mùa hoa rơi gặp lại người-Thục Khách

“Nếu như, anh biết rằng sẽ có ngày yêu em như
thế.

Anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Trên đỉnh Lạc Hà, mãi mãi không bao giờ tắt
nắng.”(*)

(*) Lạc Hà: Hoàng hôn buông… tác giả chơi chữ,
ý nói tại đỉnh “hoàng hôn” nhưng tình yêu sẽ
không bao giờ tắt nắng.”(*)

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên-Cố Mạn

“Có lẽ chẳng nên cưỡng cầu, có lẽ không nên
vương vấn, nhưng lại chẳng muốn buông tay…

Biết rằng chẳng nên nhung nhớ, biết rằng không
nên chờ đợi, nhưng lại chẳng muốn ra đi…”


Thứ ba : khó chịu…

Ta mệt +_+. Hôm nay ta rất là mệt nha. Đã thế ta còn xui khiếp.
Cái gì chứ, ta đâu phải là trẻ con? Ta là thiếu nữ rồi nhá, không phải ^sạc^!

Hứ, ta làm gì sai? Ta chỉ hỏi một câu mà đã mắng ta. Hứ, thế thì sau này có chết ta cũng chẳng thèm nói chuyện với ngươi nữa nhá!

Ta ghét >_<